שלום אורח/ת

כרגע גולשים באתר 184 חברים
 

מדיניות פרטיות

 

אתר קשרים (להלן: האתר)

התנאים כפי שיצוינו להלן סוקרים, בין השאר את האופן שבו תשתמש החברה במידע, הנמסר לה על-ידי הגולשים ו/או אשר נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים הניתנים לגולשים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרשו הגולשים באמצעות שדות שיסומנו במפורש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון נייד ובבית, כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב. הנך רשאי שלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות האמורים אולם ייתכן כי לא תוכל ליהנות משירותים מסוימים הדורשים רישום.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על אתרים מהם גלשת לאתר, על מנהגיך ברשת, פרסומים אותם אתה רואה, כתבות אותם אתה קורא, עמודים בהם אתה צופה, מידע או פרסומות בהם אתה מתעניין, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי הוראות החוק.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אך היא רשאית לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע לרבות מידע שיווקי ופרסומי - בין אם פורסם על ידה בין אם על ידיה מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

במקרה הצורך תשתמש החברה במידע לצורך יצירת קשר עמך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וכל זאת מבלי שפרטיך האישיים, לרבות כתובת הדוא"ל שלך, יועברו לידיהם.

כמו כן, במקרה הצורך בעת תלונות מצד משתמשים באתר, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנצבר, כולל כל תוכן פרטי וציבורי שהועבר באמצעות האתר לצורך הסדרת העניין.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה ככלל, לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והנתונים שנאספו עליך במהלך גלישתך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

א. במקרה שתפר את הוראות הסכמי ההצטרפות, כללי ותנאי השימוש באתר וכן את השירותים ותנאיהם, או אם תבצע באמצעות האתר ו/או בכל הקשור אליו, פעולה הנחזית לחברה כמנוגדת לכל דין ואף אם מדובר בניסיון לבצע פעולות דוגמת אלה תהיה החברה רשאית למסור את המידע.

ב. אם יתקבל בידי החברה צו בית משפט המורה לה למסור את המידע אודותיך.

ג. במידה ובינך לבין החברה תהא מחלוקת, הליך משפטי, דרישה כספית ו/או אחרת, תביעה כספית ו/או אחרת.

ג. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לך, לרכושך או לרכושו של צד שלישי.

ד. בעת שהחברה תיקח חלק בפעילויות תוכן צד שלישי או שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך בלבד.

ה. אם החברה תתמזג עם גוף אחר, תארגן את פעילות האתרים במסגרת חברת אחרת- או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ו. לסיכום, החברה שוקדת לילות כימים על שמירת הוראות כל דין, ובהתאם לכך גם שמירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, ולכן החברה לא תחשוף את פרטי המשתמשים למי שאינו אוחז בהרשאה כזו או אחרת ע"פ דין, וכל זאת בכדי לשמור על פרטיותם המלאה של המשתמשים והגולשים באתר החברה.

"עוגיות" - Cookies

לצורך יעילות ותפעול שוטף של האתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) , ובכלל זה כדי לאבטח מידע, לאמת פרטים אודותיך, התאמת האתר לצורה בה אתה צופה, פרסום עפ"י העדפותיך האישיות, ואיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. ה"עוגיות" מכילים מידע רב ומגוון, כדוגמת מהיכן הגעת אל האתר, המקומות בהם גלשת באתר, משך הזמן ששהית באתר ועוד. ראוי לציין כי העוגיות מייתרות לעתים את הצורך בהקלדת שמך וסיסמאות אותם עליך להקליד בכל פעם שאתה מבקר באתר.

אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, אך יש לזכור שניטרולן יכולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים על ידי האתר ו/או לצפות באתר בצורה הטובה ביותר.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה יכולה להתיר לחברות שונות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר, כלומר הפרסומות בהן אתה תצפה ינוהלו ממחשבי חברות אחרות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות "עוגיות" במחשבך או בדפי האתר "משואות רשת" ואשר תפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" ובמשואות רשת כפוף למדיניותם בלבד ולא למדיניות זו של האתר והחברה. מכאן שאם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה יכול ותיעזר בחברות שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. לצורך איסוף המידע תשתמש ו/או משתמשת החברה ב"משואות רשת" המסייעות לה במציאת מידת הפופולאריות של שירותים ותכנים באתר, דפוסי פעילות של הגולש ועוד.

אבטחת מידע

החברה פועלת רבות על מנת שהמידע שברשותה יישמר אך היא אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות

החברה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות בכל עת.

שינויים במדיניות התשלום

נכון לזמן כתיבת מסמך זה, ניתנים כל השירותים המוצעים באתר (לרבות יצירת פרופיל, העלאת תמונות, צ'אטים, שליחת הודעות ועוד) בחינם וללא תמורה. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לעדכן את תעריפי השימוש בשירותים השונים שמציע האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן בכל עת ובכל צורה ועל כל שירות שתבחר (חלקם או כולם), ללא צורך לנמק ו/או להסביר את ההחלטה. הודעה לגבי שינויים במדיניות התשלום תפורסם באתר או תישלח באמצעות דואר אלקטרוני, כפי שנראה לנכון על פי שיקול דעתנו הבלבדי.

אם אינך מסכים לשינויים כלשהם, עליך להפסיק את השימוש בשירותי האתר. המשך השימוש בשירות כעת, או לאחר פרסום הודעה על שינויים כלשהם בהסכם זה מהווה הסכמה מחייבת מצדך לגבי קיום הסכם זה או כל שינוי בו.